Materiale de etanşare moderne anaerobe pentru îmbinările filetate ale ţevilor

0
10035

Etanşările îmbinărilor filetate au importanţă deosebită din punct de vedere al protecţiei mediului, şi al siguranţei funcţionării. În principal instalatorul şi materialele auxiliare sunt răspunzători pentru ca lichidele sau gazele eventual periculoase, agresive să nu ajungă în mediul înconjurător la îmbinările ţevilor din instalaţii. La asamblarea ţevilor, şi fitingurilor între cele două filete există întotdeauna un rost de mărime nedeterminată fără de care nu s-ar putea realiza îmbinarea. Mărimea acestui rost poate varia în funcţie de materialul celor două piese, precum şi în funcţie de tehnologia/tehnica de filetare aplicată.  Etanşările filetelor pot fi foarte diferite în funcţie de materialele utilizate, şi în funcţie de modul de aplicare ale acestora.

Materialele tradiţionale – mult utilizate – pentru etanşare de obicei se înfăşoară pe filete în vederea împiedicării scurgerilor. Este o cerinţă evidentă ca etanşarea să fie rezistentă timp îndelungat faţă de agentul transportat în conductă precum şi faţă de acţiunile exterioare. Nu este permis să fie predispus de a crăpa, iar în acelaşi timp trebuie să fie rezistent la mucegaiuri, la bacterii, sau la acţiunea materialelor chimice, acizi.

Materialele de etanşare cunoscute, şi utilizate de timp îndelungat (cânepă, in) se recomandă a se utiliza împreună cu o pastă, pentru ca efectul de etanşare să fie durabil. Utilizând împreună aceste materiale se pot realiza îmbinări metalice filetate demontabile de calitate bună ale conductelor din instalaţiile de apă, încălzire şi gaz. Durata de viaţă a etanşării din cânepă – utilizată de mult timp – este mărită de pastă, deoarece aceasta împiedică întărirea, şi uscarea, asigurând totodată o utilizare mai uşoară. Îmbinarea astfel realizată este demontabilă ulterior. Utilizând pastă se reduce cantitatea de cânepă necesară pentru realizarea îmbinării.

Odată cu apariţia materialelor sintetice a devenit posibiliă utilzarea materialelor plastice obţinute prin tehnologia de topire (benzi şi şnururi de etanşare) pentru etanşare. Utilizarea acestor materiale de etanşare este mai rapidă, mai simplă deoarce pentru etanşarea îmbinării filetate este suficient a se înfăşura pe filet doar banda/şnurul, fără material de adaos.

De fapt orice material uşor deformabil, plastic ar putea fi corespunzător pentru etanşarea îmbinărilor filetate ale conductelor. La îmbinările filetate din instalaţii pe lângă cerinţa esenţială a materialelor de a etanşa perfect şi instantaneu, este important ca această etanşeitate să fie menţinută în siguranţă pe toată durata de funcţionare a sistemului în condiţii de variaţie a temperaturii şi presiunii agentului din sistem. Dacă doar una din condiţiile de  mai sus nu este îndeplinită se pot provoca însemnate daune materiale şi de mediu. În afară de câţiva agenţi foarte agresivi, pot cauza deteriorarea etanşărilor uleiul, gazele naturale, precum şi apa conţinând diferiţi poluanţi. Scurgerile de lichide, diluanţi, acizi, carburanţi, pot prezenta pericol major atât asupra mediului, cât şi asupra persoanelor.

În lumea accelerată de azi este foarte important timpul necesar executării lucrărilor de montaj la instalaţii. Din acest motiv sunt căutate produsele care se pot utiliza uşor, sunt de calitate verificată, şi scurtează timpul de execuţie a lucrărilor. Aceasta este situaţia şi în cazul realizării etanşăriii îmbinărilor prin filete care sunt necesare – în număr mare – la instalaţiile din construcţii.

Materialele de etanşare lichide anaerobe sunt cele mai moderne materiale de etanşare pentru filete existente pe piaţă, care corespund în totalitate exigenţelor instalatorilor. Datorit tehnologiilor inovative sunt disponibile mai multe tipuri de astfel de materiale. În funcţie de materialul, gradul de prelucrare şi diametrul filetului se recomandă materiale de consistenţă diferită. La filetele prelucrate prin aşchiere de dimensiuni mici se recomandă material de vâscozitate mai mică, iar la cele executate prin turnare, şi de dimensiuni mari, sunt corespunzătoare materialele mai vâscoase.

Lichidele de etanşare înainte de utilizare trebuie omogenizate prin agitare, respectiv se va avea grijă ca suprafeţele filetelor de etanşat să fie uscate şi degresate.

Utilizând aceste produse se pot face economii însemnate la manoperă, deoarece este eliminată operaţia de înfăşurare a materialului de etanşare care necesită mult timp. Este suficient a se aplica materialul de etanşare doar pe cca. jumătate din circumferinţa filetului, după care se poate continua lucrul în modul obişnuit. Momentul de strângere aplicat la înfiletare poate fi acelaşi ca la celelalte tehnologii de etanşare. Etanşarea se realizează practic instantaneu. Un avantaj este faptul că timp de cca. 1 minut piesele îmbinate se mai pot mişca pentru o poziţionare mai precisă fără ca etanşeitatea să fie influenţată. Etanşarea rezistă la presiuni ridicate, materialul este oferit într-un ambalaj modern ce asigură o utilizare rapidă şi o depozitare uşoară. Dezasamblarea îmbinării etanşate nu pune probleme: momentul de deschidere este foarte puţin superior momentului de strângere. Materialul de etanşare solidificat se poate înlătura foarte rapid şi simplu dintre spirele filetelor, fitingurile respective putându-se reutiliza. Solidificarea completă, finală a materialului de etanşare se face în 24 ore.

Materialele de etanşare Gebo rezistă foarte bine la radiaţiile UV, la majoritatea substanţelor chimice, sau acide, din care motiv sunt aplicabile în domenii largi de temperatură arât la instalaţii industriale precum şi la instalaţii de reţele cu apă potabilă.

Utilizând materialele de etanşare Gebo conform indicaţiilor se pot obţine îmbinări filetate perfect etanşe realizând economii de timp şi cheltuieli. Se poate evita crăparea fitingurilor etanşate la care s-a aplicat prea multă cânepă, respectiv scurgerile datorate insuficienţei cânepei înfăşurate pe filetul de etanşat.

Întrebări frecvente

1, Pentru etanşarea căror agenţi se pot utiliza produsele Gebo Seal?
a, TS 100 – pentru apă, apă de încălzire, ulei de motor, benzină, etanol, acetonă, amestec apă/glicol (50%-50%), aer (sisteme pneumatice), ulei hidraulic (sisteme hidraulice).
b, TS 200 – pentru apă, apă de încălzire, ulei de motor, benzină, etanol, acetonă, amestec apă/glicol (50%-50%), aer (sisteme pneumatice de presiune ridicată), ulei hidraulic (sisteme hidraulice de presiune ridicată).
c, TS 300 – pentru apă, apă de încălzire, ulei de motor, benzină, etanol, acetonă, amestec apă/glicol (50%-50%), ulei, aburi.

2, Care este principiul de funcţionare al produselor Gebo Seal?

Produsele Gebo Seal sunt un amestec (anaerob) de materiale chimice. În lipsa aerului lichidul de etanşare se solidifică. Timpul de solidificare este de la 20 secunde la câteva minte. După solidificare îmbinarea este demontabilă uşor, iar după curăţirea temeinică a filetelor se poate aplica din nou lichidul în vederea etanşării.

3, Pentru care materiale şi tipuri de filete sunt recomandate produsele Gebo Seal?

a, sunt recomandate pentru toate metalele: oţel zincat, oţel catbon, oţel inoxidabil, bronz, cupru, aluminiu, şi aliajele acestora. Materialul învelişului ţevii nu prezintă importanţă.4, La ce presiuni şi temperaturi de lucru se pot utiliza produsele Gebo Seal?

Limite de temperatură: -50°C – +150°C
Presiunea de lucru întotdeauna depinde de filet. Produsele Gebo Seal se pot utiliza până la presiuni de lucru de 16 bar.
Pentru mai multe amănunte contactaţi – ne.

5, Ce cantitate de lichid de etanşare Gebo Seal trebuie aplicat pe filet?

Materialul etanşant se aplică pe cel puţin jumătatea din circumferinţa filetului. Trebuie să umple rostul dintre spirele filetelor îmbinate de etanşat.

6, Sunt scurgeri la filetele îmbinate după ce aţi aplicat material de etanşare? Care este cauza, şi cum se pot înlătura scurgerile?
Cauze posibile:
a, nu aţi utilizat materialul etanşant corespunzător: citiţi prescripţiile de utilizare ale celor trei tipuri de materiale!
b, materialul de etanşare a fost aplicat pe suprafaţa filetului necurăţat corespunzător (umed, murdar, cu unsoare): curăţaţi corespunzător suparfaţa filetului!
c, piesele îmbinate prin filete nu au fost strânse corespunzător  – aplicaţi din nou materialul de etanşare pe filet apoi strângeţi corespunzător piesele îmbinate!

Economisiţi timp, energie, şi bani!

În lumea accelerată de azi este foarte important timpul necesar executării lucrărilor de montaj a instalaţiilor. Din acest motiv sunt căutate produsele care se pot utiliza uşor, sunt de calitate verificată, şi scurtează timpul de execuţie a lucrărilor. Aceasta este situaţia şi în cazul realizării etanşăriii îmbinărilor prin filete necesare – în număr mare – la instalaţiile din construcţii.

Materialele de etanşare lichide anaerobe sunt cele mai moderne materiale de etanşare pentru filete existente pe piaţă, care corespund în totalitate exigenţelor instalatorilor. Utilizând aceste produse de etanşare se pot obţine economii considerabile la manoperă deoarece sunt excluse operaţiile tradiţionale de etanşare ale căror execuţie necesită mult timp.

Prin utilizarea noilor materiale de etanşare ale firmei Gebo – conform indicaţiilor – se pot obţine îmbinări filetate etanşate perfect cu economii însemnate de timp şi cheltuieli. Se pot evita neplăcerile cauzate de crăparea etanşărilor cu cânepă sau a neetanşeităţii îmbinărilor la care nu a fost înfăşurat destul material de etanşare. Noile materiale de etanşare rezistă foarte bine la razele UV, la majoritatea materialelor chimice, sau acide, din care motiv sunt aplicabile în domenii largi de temperatură chiar şi la instalaţii industriale precum şi la instalaţii de reţele cu apă potabilă.

Utilizând produsele din noua familie GEBO SEAL Vă puteţi simplifica munca, puteţi economisi timp, şi bani! Utilizarea produselor GEBO SEAL este simplă, economică, şi face posibilă realizarea rapidă a lucrărilor de instalaţii.

Produsele GEBO SEAL sunt materiale de etanşare, şi nu au rol de fixare a pieselor filetate sau a etanşărilor.

Utilizând a ceste produse lucrările de instalaţii devin  simple. Înainte de utilizare flaconul trebuie agitat bine. Pe suprafaţa degresată şi uscată a filetului se aplică material de etanşareGEBO SEAL pe cel puţin jumătate din circumferinţa filetului, apoi se continuă lucrul în modul obişnuit. Dacă este necesar – pentru scurt timp – pentru o poziţionare perfectă piesele îmbinate se mai pot mişca separat, apoi îmbinarea este gata. La utilizarea produselor GEBO SEAL nu este necesară înăsprirea filetelor nici în cazul fitingirilor noi. Deasemenea este eliminată operaţia de înfăşurarea a materialului de etanşare ceace reprezintă economie însemnată de timp: doar câteva picături din GEBO SEAL, şi îmbinarea este executată. Se poate aplica în frig (de la -50⁰C) şi în căldură (până la +150⁰C-ig), iar piesele îmbinate se pot demonta cu aceaşi cheie sau acelaşi cleşte chiar şi după mai mulţi ani. După demontare materialul de etanşare solidificat se poate înlătura uşor şi rapid cu ajutorul  unei perii (de sârmă), ac, sau sârme, făcând posibilă asfel reutilizarea fitingului. În familia GEBO SEAL sunt trei produse (TS 100, TS 200, TS 300). Acestea sunt adecvate pentru etanşarea filetelor de diametre mici, fine, precum şi a filetelor de diametre mari, dure. Prezintă soluţii optime pentru toate cazurile: pentru filete confecţionate din alamă, din oţel inoxidabil, din bronz, din aluminiu, sau din orice alt metal.

Ambalajul cu conţinut optim, ergonomic, durata lungă de garanţie, şi rezistenţa instantanee la presiune a îmbinării fac aceste produse utilizabile în mod eficient la lucrările de instalaţii.

MATERIAL DE ETANŞARE PENTRU FILETE TS 100
Material de etanşare pentru filete de calitate foarte bună având diametre de până la DN40 (1 1/2”). Asigură etanşare instantanee.

MATERIAL DE ETANŞARE PENTRU FILETE TS 200
Material de etanşare pentru filete de calitate normală având diametre de până la DN40 (1 1/2”).  Asigură etanşare în 5-10 minute.

MATERIAL DE ETANŞARE PENTRU FILETE TS 300

Material de etanşare pentru filete de calitate slabă având diametre de până la DN80 (3”). Asigură etanşare instantanee.