Repararea, curăţirea şi întreţinerea interioară a sistemelor de încălzire

0
3774
gebo
După o zi de lucru grea şi stresantă e bine să ajungem acasă într-o locuinţă cu confort termic  plăcut. Această bucurie poate fi stricată dacă observăm scurgeri la sistemul de încălzire. În afară de cheltuielile materiale suplimentare / neaşteptate ne putem confrunta cu un repaus – posibil chiar şi pentru mai multe zile – de funcţionare total sau parţial al sistemului de încălzire.
Scurgerile din exteriorul suprafeţei pereţilor se pot observa foarte repede, respectiv repararea  acestora se poate face relativ rapid şi mai simplu decât în cazul scuregrilor din circuitele încălzirii prin pardoseală sau prin pereţi. Lucrările care necesită demolări şi au ca efect deranj însemnat provoacă sentiment de nemulţumire. Cu toate că există aparate moderne pentru determinarea unor astfel de defecţiuni, locul scurgerilor în multe cazuri este găsit doar după lungi căutări, şi eventual după mai multe încercări inutile prin care creşte cantitatea de praf, durata lipsei de încălzire, şi bineînţeles costurile lucrărilor.
În astfel de cazuri lichidele de reparaţie, de curăţire şi de întreţinere pe bază de silicat oferă soluţii rapide, profesionale, şi perfecte, prin care totodată se exclud căutările lungi ale locului defecţiunii, lucrările de demolare, precum şi perioada lipsei de încălzire.
Reparaţie
Lichidele de reparaţie au fost concepute pentru remedierea/înlăturarea defecţiunilor de diferte dimensiuni. Luând în considerare cantitatea pierderilor de agent termic zilnice şi utilizând aceste lichide conform prescripţiilor din descrierile lor acestea sunt capabile de a înlătura defecţiunile de tip scurgeri din sistem. Indiferent dacă scurgerea apare la coroziunea în punct (perforare) a unei ţevi din cupru montată în exteriorul peretelui, la defecţiunea unei ţevi din material plastic montată în pardoseală/perete, la o îmbinare prin lipire neetanşă sau la o îmbinare de strângere/de sertizare defectă, lichidul de etanşare se cristalizează în locul scurgerii împiedicând astfel în cele ce urmează pierderile de lichid.
Întroducerea lichidului în sistem se poate face rapid şi simplu, cu ajutorul unei pompe manuale. Pe etichetele lipite pe bidon sunt indicaţii pentru calcularea cantităţii precise a lichidului de dozat în vederea obţinerii raportului de amestec optim. Produsul satisface prescripţiile standardelor, reglementărilor referitoare la protecţia mediului în vigoare, şi nu prezintă pericol faţă de vietăţi. Toate lichidele de etanşare din această familie se pot utiliza pentru sisteme de încălzire cu orice tip de combustibil, deoarece aplicabilitatea este determinată de materialul componentelor sistemului.
Fenomenul de cristalizare se produce în urma reacţiei lichidului de etanşare cu bioxidul de carbon din aer.
Se pot utiliza pentru sisteme de încălzire realizate cu componente din următoarele materiale:
 • oţel (zincat, inoxidabil, negru/carbon)
 • fontă
 • cupru
 • aluminiu
 • materiale plastice
 • ţevi multistrat
La utilizare trebuie acordată atenţie maximă prescripţiilor fabricantului/distribuitorului. Pentru respectarea raportului de amestec prescris este foarte importantă cunoaşterea cantităţii de apă din sistemul de încălzire. Prin nerespectarea acestui raport nu vom obţine efectul dorit, vom lucra inutil, vom avea disconfort, şi cheltuieli de prisos. Deoarece în diferite cazuri se utilizează diferite tipuri de lichide de etanşare, este foarte important a se cunoaşte domeniul şi condiţiile de aplicare recomandate/prescrise ale produsului.
Respectarea întocmai a prescripţiilor prezintă garanţia obţinerii efectului dorit al lichidului. Astfel este recomandat a se utiliza un produs al cărui fabricant se poate verifica, şi se poate consulta în cazul unor probleme ivite pe durata utilizării/aplicării acestuia.
Curăţire
Pe durata lucrărilor de instalare, a punerii în funcţiune pot ajunge diferite impurităţi în sistemul de încălzire:
 • la umplerea sistemului cu apă netratată: apă dură (cu valoare determinată de conţinutul de săruri);
 • grăsimi sau uleiuri întroduse şi neeliminate pe parcursul procesului tehnologic de fabricaţie în
 • radiatoare şi/sau conducte din oţel;
 • materiale utilizate la realizarea îmbinărilor conductelor şi fitingurilor din cupru;
 • oxiduri metalice, în primul rând oxid de fier – provenite de la componentele instalate în sistem (ex. radiatoare, rezervoare de acumulare, butelii de egalizare, conducte din oţel, etc.).

La sistemele de încălzire/răcire de suprafaţă cu funcţionare la temperatură redusă se pot forma depuneri biologice care reduc eficienţa de încălzire/răcire a sistemului respectiv solicită în mod inutil pompele de circulaţie. Dacă dorim să utilizăm eficient sistemele de incălzire/răcire este important să acordăm atenţie deosebită gradului de puritate al agentului termic din sistem. Utilizând lichidele de curăţire se pot elimina problemele amintite mai sus, şi se pot reduce considerabil cheltuielile la încălzire. Sistemelor de încălzire prin pardoseală instalate de mai mulţi ani în urmă încă necurăţate, în vederea obţinerii unui transfer termic corespunzător pe lângă spălarea mecanică se recomandă deasemenea aplicarea unei curăţiri biologice pentru îndepărtarea impurităţilor depuse pe suprafaţa interioară a conductelor.

La un sistem curăţat în mod adecvat cu soluţii moderne se pot obţine economii chiar şi de 25 % la încălzire. Bineînţeles în cazul unui sistem cu depuneri majore se vor obţine economii mult mai însemnate decât la unul întreţinut periodic. În afară de economii la încălzire după curăţirea sistemului vom avea un transfer termic mai uniform ceace are efect pozitiv asupra confortului termic.

Întreţinere, protecţie
În cazul oricărui sistem este importantă puritatea respectiv valoarea pH a agentului termic care circulă în acesta. Umplerea cu agent termic curat, aditivat corespunzător a unui sistem de încălzire este garanţia funcţionării corespunzătoare pe termen lung, cu defecţiuni minime şi foarte rare. Umplerea/completarea sistemelor de încălzire se face în mod uzual cu apă de la reţea, chiar şi în cazul în care această apă nu este adecvată d.p.d.v calitativ utilzării în acest scop. pH-ul acestei ape nu poate depăşi valoarea de 9, deoarece apa cu proprietăţi puternice de alcalizare poate cauza coroziunea componentelor din aluminiu ale sistemului.
Nu se recomandă utilizarea unor aditivi de provenienţă necunoscută sau dubioasă deoarece acestea pot duce la formarea unor depuneri tip nămol în interiorul aparatului ceace cauzează funcţionarea zgomotoasă a acestuia. Apa având duritatea de peste 20 °dH trebuie tratată în vederea dedurizării.
La sistemele de încălzire moderne cu cazane în condensaţie, pentru o funcţionare eficientă, şi sigură este necesară respectarea valorii pH-ului apei recomandată de producătorul cazanului. Această cerinţă în majoritatea cazurilor se poate respecta doar prin aditivare. Utilizând lichidul de dedurizare se poate obţine apă adecvată funcţonării celor mai exigente cazane. Urmarea tehnologiilor de reparaţie moderne, executarea lucrărilor de întreţinere periodică, şi respectarea instrucţiunilor de utilizare, pe termen lung înseamnă economii la cheltuielile cu încălzirea, asigură liniştea proprie, precum – nu în ultimul rând – are impact negativ minim asupra mediului.