De ce GOBE Megatherm Plus?

0
2740
cazane-gobe-megatherm

GOBE Megatherm Plus este un cazan din oţel pentru combustibil solid în construcţie sudată, pentru funcţionare pe principiul gazeificării totale în combustie pirolitică, pentru a asigura arderea eficientă şi ecologică a lemnelor. Gazeificarea lemnelor urmată de arderea pirolitică a acestor gaze în camera de ardere asigură o combustie optimă a tuturor materialelor combustibile.

Control electronic integral al funcţionării cazanului

Funcţionarea cazanului GOBE Megatherm Plus este comandată de un controler electronic cu funcţii multiple. Funcţionarea ventilatorului de absorbţie este comandată în funcţie de temperatura gazelor de ardere şi temperatura cazanului. Modularea turaţiei ventilatorului asigură reglarea corectă a temperaturii pe tur a cazanului asigurând un confort maxim.

Pompa circuitului de încălzire este comandată pentru a funcţiona la temperatura optimă a cazanului pentru a minimaliza posibilitatea formării condensului şi pentru a proteja suprafeţele de schimb de căldură a acestuia.

Controlerul comandă şi pompa de încărcare boiler astfel prepararea apei calde menajere se realizează în condiţii controlate de către utilizator. Deasemenea controlerul se poate conecta la un termostat de ambainţă. Astfel funcţionarea instalaţiei de încălzire se poate comanda în funcţie de temperatura setată la termostatul de ambianţă.

Avantajele ventilatorului amplasat pe racordul la coş

Ventilatorul montat pe racordul de coş elimină eventualele probleme de tiraj întâlnite la coşurile vechi.

Totodată se asigură un control adecvat al introducerii aerului primar şi secundar crescând eficienţa funcţionării cazanului. Reaprinderea automată a focului este posibilă chiar şi cu o cantitate minimă de jar în camera de ardere.

Magazie de combustibil voluminoasă şi o nouă zonă by-pass

Magazia de combustibil mare de formă paralelipipedică permite încărcarea unei cantităţi de combustibil considerabile şi prin urmare asigură perioade de combustie lungi.

Zona by-pass este mutată deasupra acestuia, astfel a fost posibilă creşterea magaziei şi reducerea cantităţii de emisii de fum la deschiderea uşii de încărcare.

Reglarea aerului primar şi secundar

Reglarea manuală a cantităţii de aer primar şi secundar ameliorează procesul de combustie şi calitatea gazelor de ardere eliminate. Deviatoarele de aer primar detaşabile asigură curăţirea mai uşoară a magaziei de combustibil.

Cameră de ardere turnată refractară rezistentă la temperaturi ridicate

Camera de ardere turnată din alumină refractară specială cu aditivi pentru rezistenţă la şocuri termice şi contra umidităţii poate funcţiona chiar şi la temperaturi de peste 1600 °C, şi asigură formarea unui amestec optim al gazelor produse prin gazeificare şi al aerului secundar, ameliorând procesul de combustie, şi calitatea gazelor de ardere eliminate.

Eficienţă ridicată prin suprafaţă de schimb de căldură mare

Prin suprafaţa mare de schimb de căldură în jurul camerei de ardere are creşte eficienţa transferului termic, reducându-se temperatura gazelor de ardere eliminate prin coş. Una din motivele funcţionării acestor cazane cu o eficienţă medie de cca. 90 %.

Calitatea superioară a materialelor de izolaţie termică

Ambele uşi frontale sunt căptuşite cu material ceramic refractar având grosimea de 40 mm pentru a minimaliza pierderile de căldură. Corpul cazanului este învelit cu un strat de vată minerală de 50 mm grosime.

Spre deosebire de alte cazane racordul la coş este deasemenea complet izolat pentru a reduce pierderile exagerate şi pentru a creşte eficienţa.

Alte avantaje datorită controlului electronic

Controlerul electronic opreşte pompa de circulaţie şi ventilatorul dacă nu este combustil în camera de ardere şi atenţionează utilizatorul. Dacă temperatura cazanului depăşeşte valoarea de 110 °C, este oprit ventilatorul, pompa de circulaţie este pornită şi se declanşează avertizareas sonoră, astfel protejând instalaţia şi cazanul.

La deschiderea uşii superiore pentru încărcarea combustibilului, ventilatorul este comutat la turaţia maximă şi gazele de ardere sunt aspirate prin by-pass-ul îmbunătăţit pentru a reduce pe cât posibil ieşirea fumului în încăperea cazanului.

Schimbător de căldură de siguranţă integrat pentru protecţie împotriva supraîncălzirii

Un schimbător de căldură din ţeavă de cupru este montat în partea superioară şi în spatele camerei de ardere a cazanului. Racordurile schimbătorului sunt dispuse la partea superioară a cazanului. Pentru funcţionarea adecvată a sistemului de siguranţă împotriva supraîncălzirii trebuie montată o supapă de descărcare termică.